عكس: مطلا کردن ضریح مطهر امام‌حسین(ع)
تاريخ : یک شنبه 6 اسفند 1391 | | نویسنده : گمنام

آئین مطلا کردن ضریح مطهر آقا امام حسین (ع) انجام شد.